Podstawowe usługi, jakie firma ESKON oferuje swoim klientom to usługi eksperckie w zakresie ustanawiania, dokumentowania, wdrażania, nadzorowania oraz doskonalenia systemów zarządzania zgodnych z takimi standardami jak: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS/PN-N-18001, HACCP/ISO 22001, ISO 27001, AQAP, ISM (International Safety Management Code), ISPS (International Code for the Security of Ships and of Port Facilities).
    Usługi powyższe realizowane są przez wysokiej klasy ekspertów i menadżerów, przeszkolonych przez uznane europejskie instytucje takie jak BSI (Business Solutions Ltd), LRQA (Lloyd Register Quality Assurance), CDG (Carl Duisberg Gesellschaft e.V.). Konsultanci posiadają bogate doświadczenie we wdrażaniu systemów zarządzania, jak również są auditorami European Organization for Quality, BSI, DGQ (Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.) oraz PCBC (Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji).
    Eksperci ESKON to aktywnni auditorzy akredytowanych jednostek certyfikujących. Specjalizują się oni we wdrażaniu systemów zarządzania zarówno w małych firmach zatrudniających niewielką ilość personelu jak dużych przedsiębiorstwach posiadających rozbudowany system organizacji.
    Firma ESKON wykonuje usługi w zakresie systemów zarządzania od początku swojego istnienia, to znaczy od maja 1998 roku. W okresie tym przygotowywała systemy zarządzania dla wielu firm, które obecnie posiadają certyfikaty zgodności wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące.

    Firma ESKON ponadto oferuje swoje usługi w zakresie:
- wykonywania ekspertyz technicznych,
- prowadzenia nadzorów technicznych,
- ochrony danych osobowych,
- bezpieczeństwa i higieny pracy.

    Współpraca z wysokokwalifikowanymi specjalistami w danej branży oraz możliwość ich zatrudniania gwarantuje firmie ESKON realizowanie usług doradczych na wysokim poziomie spełniającym wymagania najbardziej wymagających klientów.

    Firma ESKON przeprowadza podadto szkolenia ogólne oraz dedykowane dla firm z zakresu oferowanych usług eksperckich.