Norma ISO 9001 „Systemy Zarządzania Jakością. Wymagania” jest międzynarodowym standardem, którego spełnienie potwierdza zdolność przedsiębiorstwa do dostarczania wyrobu (usługi) spełniającego wymagania klienta, wymagania mających zastosowanie przepisów prawnych i innych. Norma ISO 9001 jest podstawowym standardem systemów zarządzania, na niej oparte zostało wiele innych standardów takich jak norma zarządzania środowiskowego, zarządzania bhp, bezpieczeństwem żywności, bezpieczeństwem informacji itd.
    Pierwsza norma ISO 9001 powstała w 1986 roku i od tamtego czasu następuje stały wzrost zainteresowania przedsiębiorstw, zarówno na świecie i w Polsce, spełnieniem jej wymagań. Przedsiębiorstwa chcące spełniać wymagania normy ISO 9001 powinni ustanowić, udokumentować oraz wdrożyć wymagania tej normy.
    Aby system zarządzania spełniający wymagania normy ISO 9001 był skuteczny oraz efektywny, zaleca się aby system taki został ustanowiony przez same przedsiębiorstwo. Dotyczy to zwłaszcza większych firm, dla których ważnym jest, aby system uwzględniał specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nie mniej przy budowaniu systemu, jego dokumentowaniu oraz wdrażaniu wskazanym jest korzystanie z doświadczenia osób posiadających bogate doświadczenie w konstruowaniu, ocenie i nadzorowaniu systemów zarzadzania.
    Nasi eksperci pomogą każdej firmie decydującej się na wdrożenie systemu zarządzania jakością, lub jego doskonalenie. Oferujemy szkolenia, pomoc przy konstruowaniu systemu, jego dokumentowaniu oraz wdrożeniu. Oferujemy przeprowadzenie wewnętrznych auditów jakości dla firm dopiero planujących wdrożenie systemu, jak również firm posiadających dojrzały system, ale zamierzających zbadać go pod kątem jego zgodności z elementami normy ISO 9001 oraz chcących poznać możliwości jego doskonalenia. Oferujemy również przeprowadzanie auditów drugiej strony, to znaczy auditów oceniających zdolność jakościową poddostawców oraz podwykonawców.
    Ukoronowaniem wdrożenia wymagań normy ISO 9001 może być certyfikacja systemu na zgodność z tą normą. Certyfikacje przeprowadzają specjalnie akredytowane do tego firmy. Poniżej można użyć linków do niektórych certyfikacyjnych firm. Obecnie obowiązują dwie polskie normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015. Certyfikaty na normę PN-EN ISO 9001:2009 będą obowiązywać tylko do 2018-09-14. Po tym terminie jedynie obowiązującą normą będzie polska norma PN-EN ISO 9001:2015.
    Linki:
    - PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o. http://pihz-certyfikacja.pl/
    - Centrum Certyfikacji Jakości http://ccj.wat.edu.pl/
    - Polski Rejestr Statków S.A. https://www.prs.pl/certyfikacja-systemow-zarzadzania.html
    - DNV GL - Business Assurance http://www.dnvba.com/pl/Certyfikacja/Pages/default.aspx - Lloyd Register Quality Assurance Polska http://www.lrqa.pl/
    - BSI Group Polska http://www.bsigroup.com/pl-PL/