Norma ISO 14001 „Systemy zarządzania środowiskowego - Wymagania i wytyczne stosowania” jest międzynarodowym standardem, którego spełnienie potwierdza zdolność przedsiębiorstwa do spełnienie wymagań prawnych odnoszących się do środowiska oraz zarządzania swoimi aspektami środowiskowymi. Norma ISO 14001 obok normy ISO 9001 odnoszącej się do zarządzania jakością, jest jednym z podstawowych standardów systemów zarządzania.
    Problemy środowiskowe współczesnego świata wywołują coraz większą determinacje społeczeństw do ograniczania negatywnego oddziaływania efektów środowiskowych w działalności przedsiębiorstw. Norma ISO 14001 jest doskonałym narzędziem, dzięki któremu przedsiębiorstwa mogą zapewnić zgodność z wymaganiami prawnymi odnoszącymi się do środowiska oraz zminimalizować negatywne skutki oddziaływania na środowisko. Przedsiębiorstwa, które zamierzają aby ich działalność była zgodna z normą ISO 14001 powinni ustanowić, udokumentować oraz wdrożyć system zarządzania spełniający wymagania tej normy.
    Aby system zarządzania spełniający wymagania normy ISO 14001 był skuteczny oraz efektywny, zaleca się aby został on ustanowiony przez same przedsiębiorstwo. Dotyczy to zwłaszcza większych firm, dla których istotnym jest, żeby ustanowiony system uwzględniał specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nie mniej przy budowaniu systemu, jego dokumentowaniu oraz wdrażaniu wskazanym jest korzystanie z osób posiadających bogate doświadczenie w konstruowaniu, ocenie i nadzorowaniu systemów zarzadzania środowiskowego.
    Nasi eksperci pomogą każdej firmie decydującej się na wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego, lub jego doskonalenie. Oferujemy szkolenia oraz ekspercką pomoc przy konstruowaniu systemu, jego dokumentowaniu, wdrożeniu i utrzymaniu. Oferujemy przeprowadzenie wewnętrznych auditów zarządzania środowiskowego dla firm, które są w trakcie wdrażania lub dopiero co wdrożyły system. Auditujemy również firmy chcące poznać możliwości dalszego doskonalenia swojego systemu.
    Ukoronowaniem wdrożenia wymagań normy ISO 9001 może być certyfikacja systemu na zgodność z tą normą. Certyfikacje przeprowadzają specjalnie akredytowane do tego firmy. Poniżej znajdą Państwo linki do niektórych certyfikacyjnych firm.
    Obecnie obowiązują dwie polskie normy PN-EN ISO 14001:2005 oraz PN-EN ISO 14001:2015. Certyfikaty wydane na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2005 będą obowiązywać tylko do 2018-09-14. Po tym terminie jedynie obowiązującą normą będzie polska norma PN-EN ISO 14001:2015. Linki:
    - PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o. http://pihz-certyfikacja.pl/
    - Centrum Certyfikacji Jakości http://ccj.wat.edu.pl/ - Polski Rejestr Statków S.A. https://www.prs.pl/certyfikacja-systemow-zarzadzania.html
    - DNV GL - Business Assurance http://www.dnvba.com/pl/Certyfikacja/Pages/default.aspx
    - Lloyd Register Quality Assurance Polska http://www.lrqa.pl/ - BSI Group Polska http://www.bsigroup.com/pl-PL/